MARTINOVA DOBRODRUŽSTVÍANGLIE


Jednou, když byl Martin o prázdninách v Anglii, tak už ho nebavilo pořád všude chodit s maminkou a s tatínkem. A ani dědečka už nechtěl. Nejraději by chodil sám. Ale jak to udělat, když Anglie je tak veliká a prý i nebezpečná? Bude si to muset ještě rozmyslet. Nejlépe by se snad dalo utéci večer, když nikdo nedává na děti pozor, protože by už měly spát. A tak to také zkusil.

Byl večer a stmívalo se. V ulicích byla mlha, jaká v Anglii bývá, pěkně hustá, takže jste na ulici skoro neviděli ani na protější dům. Všude byla také tma, jen na okraji města svítilo v jednom malém okně světélko. V ošklivé místnosti, uprostřed špíny a nepořádku, tam seděli dva zlí lupiči. Nedávno je propustili z vězení, kde byli zavřeni mnoho let, ale ani pak se nechtěli polepšit.

Měli jedinou starost: sehnat někde hodně peněz. Teď uvažovali, jak na to. "Nejlepší by bylo něco ukrást a pak to prodat, " řekl Jack. Měl dlouhé vousy a už se dávno nemyl. "Ale to by muselo bejt něco moc vzácnýho, aby těch prachů bylo co nejvíc," uvažoval Mack. Měl jen jednu nohu a hrozně se šklebil. Lupiči dlouho přemýšleli a pořád je nemohlo nic kloudného napadnout.

Bylo už dávno po večeři a u Newtonů se všichni dívali na seriál v televizi. Martin si hrál, protože ho televize nebavila. Pak si najednou oblékl bundu a vyběhl na ulici. Udělal to tak rychle, že si toho nikdo v domě ani nevšiml. Martin na nic nečekal a rychle se vydal na cestu. Dnes si konečně užije největší dobrodružství. Šel dlouhou temnou ulicí a ani nezahlédl strážníka na rohu ulice. Zato strážník se podivil, že tak malý kluk chodí večer sám. A tak se vydal za ním.

Když už se lupiči začali doopravdy hádat o to, co by bylo nejlepší ukrást, podíval se jeden z nich - byl to Mack - z okna a zašklebil se, až z toho šel mráz po zádech. "Už vím, Jacku, jak přijdeme k penězům!" Jack se také podíval z okna a uviděl na ulici malého kluka. Byl pěkně oblečený, takže má asi bohaté rodiče. Ti by určitě zaplatili fůru peněz za to, aby dostali chlapečka zpátky. A ten kluk - to víte, že to byl Martin - šel pořád dál a bylo mu už trochu do pláče, protože zabloudil a nevěděl, jak se vrátit. "Pojď honem, nebo se nám ztratí," zahuhlal Jack. Oba lupiči si vzali dlouhé ostré nože a rychle vyšli před dům. Najednou zafoukal studený vítr a všechna světla zhasla. Byla ukrutná tma.

Televizní seriál skončil a maminka šla Martina uložit do postýlky. V kuchyni nebyl, a tak šla do pokoje. Ani tam nebyl a když nebyl ani v koupelně, začala ho volat. Pak už ho volali všichni, česky i anglicky, a maminka moc plakala. Nakonec se všichni vypravili na policii, aby oznámili, že se jim ztratil kluk.

V Anglii bývá často hrozná mlha a hrozná tma. Ten večer byla ale mlha zvlášť hustá a tma zvlášť černá. Ani strážník neviděl pořádně na cestu a nezabloudil hlavně proto, že to tam dobře znal. Ale to dítě, za kterým šel, se mu před chvílí ztratilo a teď už nebylo vidět vůbec nic. Jen tam, na konci ulice stáli dva pánové a vypadalo to, že také něco hledají. Když přišel strážník blíž, všiml si, že jeden pán má dlouhé vousy a druhý má jen jednu nohu. Oba pánové strážníka pěkně pozdravili a když šel dále, praštili ho do hlavy, až omdlel. Potom ho strčili do velkého pytle, pytel zavázali provazem a hodili do sklepa. Ani neviděli, že je přitom za rohem někdo pozoruje.

Pan velitel si sedl k telefonu a volal na všechny policejní stanice v okolí: "Pozor, pozor! Stalo se neštěstí, ztratil se malý kluk. Jmenuje se Mátyn Sajmek, je mu deset let a neumí vůbec anglicky. Okamžitě po něm pátrejte!" Potom všichni čekali na odpověď. Čekal táta, čekala máma, čekali i John i Milena Newtonovi. Konečně zazvonil zvonek a hlásila se policejní stanice číslo 158 z Market Harborough: "O malém klukovi nic nevíme, ale ztratil se nám strážník."

Začal foukat studený vítr a byla pěkná zima. Martin se krčil ve veliké tmě a celý se třásl. Nevěděl, kam má jít a bylo mu do pláče. Přemýšlel, proč ti pánové dali pana strážníka do pytle a kam ten pytel odnesli. Pak ho napadlo, že se půjde těch pánů zeptat. A také šel.

Mack a Jack se zase začali hádat. Těšili se, že chytnou toho malého kluka a prodají ho za hodně peněz, ale on se jim v té tmě ztratil. Místo něho mají jenom strážníka ve sklepě, jenže za toho můžou dostat tak leda vězení. "To je tvoje vina," křičel Jack a dal Mackovi pořádně pěstí. To si nedal Mack líbit. Měl hůl (protože měl jen jednu nohu) a tou praštil Jacka tak, že zůstal ležet na zemi. Mack se lekl a chtěl utéci. Zapletl se ale s tou holí, upadl, uhodil se do hlavy o dlažbu a zůstal ležet vedle Jacka. A tak, když přišel Martin, oba pánové leželi na zemi a spali. Bylo ticho, jen odněkud ze sklepa se ozývalo jakési naříkání.

"Už toho mám dost," zlobil se John. "Co jste to za policii? Vám se ztrácejí strážníci a ztracené děti neumíte najít. A to jsem zrovna četl v novinách, že pustili z vězení dva nebezpečné lupiče - Jacka a Macka. Musíte okamžitě vyhlásit poplach, nebo si na vás budu stěžovat!"

Martin měl sice hrozný strach, ale vzal baterku, kterou lupiči nechali ležet na zemi, a šel pomalu po úzkých točitých schodech do temného sklepa. Byl to hrozný sklep, plný myší a špíny a tam úplně na konci ležel nějaký pytel, z něhož se ozývaly podivné zvuky. Pytel byl zavázán silným provazem a Martin stál a stál a bál se ho rozvázat. Nakonec si přece dodal odvahy, uvolnil uzel a z pytle vylezl pan strážník.

Poplach byl vyhlášen a sto rychlých policejních aut vyjelo do města. Jejich světla blikala a houkačky houkaly. "Už to nemůže dlouho trvat," utěšoval velitel mámu a tátu, "za chvíli dostaneme zprávu, jak to všechno dopadlo." A vtom už opravdu zazvonil telefon.

Druhý den hlásila televize zajímavou zprávu: Dva zlí lupiči, Jack a Mack, přepadli nedaleko Ketteringu strážníka ve službě a moc mu ublížili. Ale dobře to dopadlo. Jeden šikovný kluk z České republiky ty lupiče přemohl a strážníka zachránil. Oba lupiči už jsou zase ve vězení a toho kluka - jmenuje se Mátyn Sajmek - pozvala k sobě do paláce královna Alžběta II.

Také Martin se díval na televizi, byl už zase v tom příjemném domě u Newtonů, pil horký čaj a přemýšlel, jaká je to hloupost chodit sám v cizině na procházku.

Ani ke královně nešel sám. Doprovázel ho John, protože ten přece umí anglicky i česky. Královna měla krásné modré šaty a byla na Martina moc hodná. Na stole byly všelijaké dobroty a Martin je všechny ochutnal. Nakonec, když už měli s Johnem odejít, dovolil se Martin, jestli si může královnu vyfotit. Královna souhlasila, a tak Matin vytáhl svůj Olympus a třikrát zmáčknul spoušť.

Bylo září a Martin už zase chodil do školy. O přestávce si vzal jablíčko a šel k paní učitelce Novákové, aby jí vypravoval, co všechno v Anglii zažil. "A kde máš ty fotky paní královny, Martine?" byla zvědavá. "To se zeptejte dědy, paní učitelko, on je ještě nedal udělat."ŽELEZNÁ RUDA

Dneska vám budu vypravovat já, děda Otta, o dobrodružství, které se přihodilo Martinovi na hranicích jižních Čech, kde jsou kopečky nazývané Šumava. To jméno kopečky vymysleli lidé dávno, kdy u nás vládli komunisté a nesmělo se cestovat, což se mnoha lidem nelíbilo, a tak utíkali. Stávalo se, když nějaký kamarád nebyl dlouho vidět a nikdo o něm nevěděl, kde je, že se říkalo, asi utekl za kopečky, a tím se myslely právě šumavské hory. A tam jsme se nedávno vypravili na dovolenou.

Bylo to hezké místo na výlety, všude samý les a Čertovo jezero a Černé jezero a Špičák a lanovky. Bydleli jsme v pěkném penzionu, jmenoval se Strnadovy boudy, bylo to těsně na hranicích s Bavorskem. K jídlu tam podávali samé dobroty, ale ze všeho nejvíce Martinovi chutnal jablkový koláč, který hned pojmenoval "žížalovka". Všude okolo byli samí Němci a vlastně jsme z těch kopců koukali pořád na německé území. Jednou jsme se také vypravili přes hranice a strávili jsme pěkné odpoledne v úpravném městečku Zwiesel. Byl tam hezký kostel a čisté ulice a dokonce i socha svatého Jana Nepomuckého. Prodávali tam nějaký zdravotní likér a Martin se dosyta pohoupal na místním hřišti.

Jeho ale nejvíce zajímaly vlaky. A tam se bylo na co koukat. Například jsme se projeli nejdelším Špičákovským tunelem v České republice a představte si, že vlaky jezdily i pod naším hotelem. No zkrátka paráda. Nic zvláštního by se nestalo, kdybychom neobjevili hned druhý den ve městě plakát s obrázkem nádherného rychlovlaku označeného DB (Německé dráhy) a s oznámením, že právě tenhle rychlovlak bude vystaven zítra odpoledne od 13 do 16 hodin na společném nádraží Železná Ruda.

Tam je opravdu takové nádraží, kde půlka nástupiště je česká a druhá půlka německá a přitom se tam všude může volně chodit, což se mně a babičce obzvláště líbilo, protože dříve, za našich mladých let, kdy vládli komunisti, se smělo k hranicím nejblíže asi 3 km, a to ještě jen se zvláštním povolením.

Měl jsem Martina na starost, protože babička si chtěla jeden den trochu odpočinout, a tak jsme došli na stanici Železná Ruda město a jeli zvláštním motoráčkem ty 4 km do stanice Železná Ruda-Bayerisch Eisenstein, kde jsme si prohlíželi, jak vypadá německé nádraží (hlavně bylo moc čisté) a čekali na 13. hodinu, kdy měl rychlovlak přijet.

Už jsme si mysleli, že bude mít zpoždění, a on zatím právě dojížděl poslední metry do nádraží. Jel totiž tak tiše, že když jste se dívali někam jinam, vůbec jste neslyšeli, že už je tady. Byl to tedy rychlovlak nádherný, ten nejmodernější s dlouhým protáhlým nosem vpředu i vzadu a tak dokonale propojený, že jste vůbec nepoznali, kolik má vagonů. Nebyl bílý, ale zvláštně namodralý a blýskal a třpytil se tak krásně, že Martin poskakoval radostí. Pravá chlouba německých drah - však prý také má cenu 50 milionů marek! A dveře se tichounce otevřely a vystoupili páni průvodčí z Německa a zvali děti dovnitř k volné prohlídce.

A vevnitř bylo opravdu co prohlížet. Všechny vagony byly první třídy s luxusními pohodlnými křesly a malými televizory. Všechno se lesklo, dveře mezi vagony se samy otvíraly, jakmile jste se k nim přiblížili, byly tam i telefonní budky a záchody byly asi nejčistší, jaké jsme kdy viděli. Uprostřed byl jídelní vůz, kde to vonělo a páni číšníci nabízeli dětem všelijaké dobroty. Děti všechno ochutnávaly u pěkných stolů s ubrusy a kytičkami ve vázách a dávaly pozor, aby nic neumazaly.

Martina ovšem nejvíc zajímala mašina, všechny ty páčky a klávesy počítače, před které se mohl posadit, jako že řídí, a já jsem ho tam vyfotil. A druhé děti se také fotily a běhaly z vagonu do vagonu a páni průvodčí měli radost, že se to dětem líbí. <

"Přijeli jsme jenom na chvíli, aby si rychlovlak prohlédly i české děti," říkali, "ale teď už musíme zase zpátky do Mnichova, kde si budou vlak prohlížet děti z Bavorska."

Už mne to prohlížení nebavilo, tak jsem vyšel ven, ale Martin chtěl ještě jednou projít celý vlak a spočítat všechny automatické dveře, které se při přiblížení samy otvíraly a za vámi zase pomalu zavíraly. Jiné děti zkoušely dveře do vagonů. Stisknuly malinký knoflíček v zeleném kroužku na vagonu, dveře se tiše rozevřely jako opona, vysunuly se malé schůdky a ještě zazvonil jemný zvoneček. Pak zase stisknuly knoflíček uvnitř vagonu, dveře se zasunuly, schůdky zmizely a znovu to zacinkalo.

Pak už byl Martin unaven a posadil se na jedno to luxusní křeslo před televizi a dveře se pořád otvíraly a zavíraly a zvonečky cinkaly, až Martin usnul. Já jsem zatím seděl na nástupišti v malé restauraci, pil limonádu a kolem si sedaly děti a také pily.

Ani jsem si neuvědomil, že je právě 16 hodin a že Němci jsou známí svou přesností. A tak se dveře najednou zavřely a zvonečky zacinkaly naposled, rychlovlak se tiše rozjel a za pár vteřin byl pryč. Teprve potom mi došlo, že mi odvezl Martina.

Vyběhl jsem jako šílený a křičel jsem na pana výpravčího, aby vlak zastavil.

"To není možné," řekl, "musí být za hodinu v Mnichově, takže pojede celou cestu rychlostí 280 km za hodinu. Mohu ale do vlaku zatelefonovat." A hned také zavolal. Pan průvodčí prý žádné dítě nenašel, ale půjde a prohledá celý vlak.

Martin měl zatím jiné starosti. Byl už starší pán, který právě skončil důležitou práci v U.S.A. a vracel se do Prahy. V té době, bylo to v roce 2053, už lidé nelétali letadly, ale jezdili jedině v rychlovlacích. Po celém světě byly dlouhé podmořské tunely a přepychové stroje podobné raketám kroužily kolem zeměkoule.

V celoskleněném nádraží New York-Central Station zrovna vyzývali cestující, aby nastoupili do superexpresu SE 1097 na trati New York - Chicago - Seattle - Vancouver - Beringův tunel - Jakutsk - Novosibirsk - Moskva - Kiev - Košice - Olomouc - Praha - Frankfurt am Main - Paris - London-Victoria Station. Trať byla dlouhá 32 000 km a při průměrné rychlosti 800 km/hod. ji rychlovlak ujel za 40 hodin.

Martin se pohodlně usadil do měkkého křesla a jakmile se vlak rozjel, přišel ochotný pan číšník a nabízel občerstvení. "Co máte dobrého?" zeptal se a číšník mu doporučil nový druh koláče, který mají cestující nejraději.

Jmenuje se trochu legračně - "žížalovka" - ale je moc dobrý. "Ten já znám," zaradoval se Martin a objednal si tři kousky.

Superexpres se tiše řítil po magnetických kolejích, když tu najednou někdo vzal Martina za rameno a pořádně s ním zatřepal.

"He, Junge, was machst du da?" (chlapče, co tady děláš?), probudil Martina německý pan průvodčí. Martin otevřel oči a viděl že je ve vlaku. Ne v americkém superexpresu, ale v německém rychlovlaku. Zdálo se, že vlak stojí, ale za okny ubíhala krajina hrozně rychle.

"Kde je děda?" vykřikl a potom se rozplakal. Všichni průvodčí nad ním stáli a mezi nimi se našel i jeden, který uměl česky. Utěšoval ho, že se mu nic nestane a že děda už telefonoval ze Železné Rudy. Teď jedou do Mnichova, ale hned potom ho pošlou rychlíkem zpátky. Martin se uklidnil, přestal plakat a zajímal se, kudy vlastně rychlovlak jede. Pan průvodčí mu půjčil Německý jízdní řád (Deutsches Kursbuch) a Martin si už sám snadno našel příslušné tratě 905 a 931. Všichni se divili, jak se v tom vyzná.

Už zřejmě projeli Zwiesel, který Martin znal. Teď míjeli Plattling a před nimi byl Regensburg. Zbýval už jenom Landshut a potom vlak konečně zastaví ve stanici München Hbf. Samá pěkná stará bavorská města. Škoda že nejede také děda, určitě by se mu to líbilo!

Když dojeli do Mnichova, ptal se ho pan průvodčí, jestli si nechce město prohlédnout.

"Ani nápad, musím rychle zpátky. Však sem určitě ještě s dědou přijedeme. Mám jenom jediné přání, pane průvodčí. Mohl byste mi věnovat ten Jízdní řád?"

Ale nebylo moc času. Za chvíli už odjížděl rychlík do Železné Rudy. Martin se rozloučil, poděkoval za Jízdní řád a pak uháněl vlakem zpátky k české hranici, kde jsem já čekal. To se ví, babička v hotelu trochu hudrovala, že jdou kluci z výletu moc pozdě, takže přišli o večeři. Když jsem řekl, že se Martin nějak zdržel v Mnichově, ani to neposlouchala - myslela si, že je to jedna z mých oblíbených legrací.

Martin šel brzo spát. Ale protože měl hlad, chtěl ještě žížalovku, co zbyla od večeře.

"A kolik?" ptá se babička. "No přece tři kousky, jak jsem si objednal," odpověděl Martin roztržitě, protože zrovna listoval v Německém jízdním řádu.ITÁLIE

Dostali jsme se tam až v září, ale počasí jsme měli nádherné, no jako v Itálii. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme na výlet. To znamená táta a máma a děda a babi a samozřejmě já, Martin. Byli jsme v Itálii, opravdu, město se jmenovalo Lido delle Nazioni a bylo tam moře a bydleli jsme v parádním domě a vedle toho domu byl ještě parádnější bazén.

Hned za tím domem jsme měli zaparkované auto, a tak jsme tam teď všichni šli a přitom jsme se pořád ještě hádali, jestli to bude Ferrara nebo raději Ravenna (ta byla blíž) anebo dokonce jen Comácchio (to bylo nejblíž). Já jsem povídal, že bychom to stačili do všech tří měst, ale že bych raději než autem jel motoráčkem a taky rychlíkem, jenže mne nikdo neposlouchal. Mluvili jsme jeden přes druhého, když tu najednou táta povídá: "No nazdar!"

Ale to nechtěl nikoho pozdravit, protože zůstal stát a zbledl a koukal před sebe na to malé parkovišťátko, kam jsme večer postavili naše milované vozítko a kde teď nebylo vůbec nic!

Ještě že ti italští policajti umějí anglicky, tak se s nimi mohl děda aspoň trochu domluvit. Inspektor s černým knírkem pod nosem zdůrazňoval, že máme zachovat klid, a přitom si zapisoval, že se jedná o černý Opel Vectra s českou poznávací značkou AEH 88-48. Nijak zvlášť nepospíchal, ani nás nijak zvlášť nepotěšil, když nám prozradil, že krádeží aut je tady na pobřeží mnohem víc než jinde. Slíbil ale, že nám dá vědět, jakmile něco policie objeví.

Vraceli jsme jako opaření. Nejen že nebude výlet, ale kdoví, jak se dostaneme do Prahy. Máma vyčítala tátovi, že nenechával auto parkovat na bezpečnějším místě, babička se táty naopak zastávala, že on tomu rozumí líp, a já jsem nabíral do pláče a tisknul se k dědovi.

Před domem nás zastavil Ital, který tam také bydlel a chodil každé ráno se psem. Mluvil hrozně legračně, ale rozuměli jsme mu.

"Ty nemáš auto, viď? Já vidět toho kluka. To Angelo, on bere, co vidí, ho už víckrát zavřeli. Když jsem šel s Peggy, on už rychle ujížděla pryč. I Peggy to viděla."

"Kdo je Peggy?" zeptal se děda.

"No ta pes přece," odpovídal Ital divoce, že jsme tak nechápaví. "A kam jel, kterým směrem?," zeptal se táta.

"A tam," ukázal na výpadovku, alla Pomposa. Tam autobazar, on tam prodala."

"Jedeme do Pomposy," řekl děda. "Ale jak?" dodal nejistě.

"Já vás tam dala," řekl Ital a ukázal na malinkatého fiata cinquecento.

"To jste moc hodný, pane..."

"Lorenzo, prosím."

A tak jsme nasedali. Bylo jasné, že máma a babička musí zůstat doma. I mne chtěli nechat, ale já jsem se nedal. Jeli jsme všichni muži: Lorenzo, táta, děda, já a Peggy (to byla jediná žena).

Vyrazili jsme ohromnou rychlostí, jeli jsme asi třikrát rychleji, než jezdí táta, a za čtvrt hodiny jsme byli v autobazaru nedaleko známé vysoké kostelní věže.

"Ovšem, že tady Angelo byl", řekl majitel, dlouhý jako ta věž. Měl asi dvaapůl metru a mluvil tak hrozným hlasem, že Peggy zakňučela. "Já ale ne blbý, to vidím kradená vectra, a ženu ho pryč."

"A neříkal vám, kam pojede?" ptal se táta. "Chachachachá, já nepotřebovala mě říkat, já do něj viděla. Mně jasné, že prodá ve Ferraře. Tam bazar hned na kraji města."

"Musíme do Ferrary," rozhodl táta a podíval se na Lorenza.

Ten se ale rozesmutnil a že už dál nepojede. "Ferrara ta daleká a já budu měla k obědu Pizza Bolognese. Už čas jet zpátky."

Teď byla řada na mně. "Já vím, jak pojedeme! Přece vlakem! Je tady blízko Codigoro a tam musí být nádraží," křičel jsem tak, že Peggy zalezla pod auto.

"Máte kluka chytrá jak Radio Italiana," pochválil mne Lorenzo, ale hlavně nás do Codigora odvezl.

Pak už to šlo ráz na ráz. Za chvíli jsme byli u starého nádraží, rozloučili jsme se s Lorenzem, který nám popřál, abychom "dobře ulovila ten lump". Pak děda koupil jízdenky, já jsem jen mrknul na jízdní řád a vidím, že za deset minut odjíždíme. Tak honem nastupovat!

Motoráček byl krásně modrý a měl zlatě orámovaná okna - prostě nádhera. Těch 45 km ujel za 38 minut, a to ještě stavil v každé stanici. Byly to parádní stanice, ještě teď si je pamatuju:

Massa Fiscaglia, malé Migliaro, ještě menší Migliarino, Ostelato, Rovereto, Corregi, Masi Torello, Quartesana a Cocomaro di Cona.

Když jsme vjížděli do Ferrary, uviděli jsme ten autobazar, a k němu jsme pak z nádraží museli běžet pěkně zpátky. Bylo pořádné italské vedro, a tak jsme se docela zapotili.

"Bon giorno, signore," řekl děda a černý Ital hned věděl, o co jde. Oči mu divně zasvítily, když nám hlásil, že Angelo odjel tím autem do Bologne. "To je teda konec," naříkal děda, "Bologna je velké město, tam ho nenajdeme."

Vraceli jsme se smutně k nádraží a nikomu nebylo do řeči.

"Haló, haló!" ozvalo se za námi. Malý tlustý mužík běžel, sotva dechu popadal. Jakmile nás dostihl, už rozčíleně hlásil:

"Já rád, že tě chytil. Ty nesmíš věřit Guiseppe, on podvodník a tobě říkal lež. Angelo nemůže do Bologne, tam moc polizia a jeho hned chytit. On jel do Ravenna." Nevěděli jsme, jestli máme tlouštíkovi věřit, ale on říkal, "já rád Čechy, já byl v Praga a tam moc krásná holky."

"Tak to bude víc než sto kilometrů," těšil jsem se, když jsme vcházeli do krásného moderního nádraží Ferrara.

"To ovšem znamená rychlík", pravil děda.

"Samozřejmě," odpověděl jsem, "ale to nevadí, prý jsou v Itálii levné jízdenky."

Moc levné zrovna nebyly, ale ještě jsme to dali dohromady.

Vlak byl tentokráte celý červený a jel na trati Padova-Ancona. Hned jak jsme se rozjeli, míjeli jsme letiště a mne napadlo, že letadlem bychom byli v Ravenně ještě dříve, ale nic jsem neřekl. Všichni měli špatnou náladu a určitě by mně vyhubovali. A já mám stejně radši vlaky.

Jeli jsme pěkně rychle, asi tak stopadesát, a skoro nikde jsme nestavěli. Děda s tátou seděli a radili se, co dál. Já jsem jediný stál u okna a díval se na krajinu. A najednou křičím: "Podívejte, tam, tam!" Na silnici podle jedoucího vlaku ujížděla černá vectra - naše vectra. A jak ujížděla! Ten řidič musel být úplný blázen! Jel strašně rychle a neustále předjížděl řady vozů, takže byl třeba kilometr pořád v protisměru. Když to viděl táta, jen zavíral oči a volal: "To je hrozný, jak jede. Určitě nám ten auťák rozbije!"

"Ale jak ho chytit?" přemýšlel děda.

Ke všemu ještě začal vlak zpomalovat, aby zastavil ve stanici Alfonsine. Auto zmizelo v zatáčce a víc jsme ho neviděli. Byla to hrozná smůla.

"Určitě ho chytíme v autobazaru v Ravenně," utěšoval se děda, "ale už abychom tam byli!"

Rychlík ujížděl dobře. Těch dvacet kilometrů zvládl za pár minut. Také nádraží bylo pěkné a byli tam i policajti. Děda se hned jednoho zeptal na autobazar. Poslal nás dozadu za nádraží směrem k přístavu. "Ale dávej pozor, v Ravenně ty rychle zabloudíš!" A měl pravdu. Jen jsme vyšli z nádraží, nikde žádný chodník, jenom silnice a na ní stovky aut. Ještě že podle silnice vedly koleje a nic po nich zrovna nejelo. Tak jsme klopýtali po kolejích a skákali z jednoho pražce na druhý. Byla to hrozná cesta, ale s nádherným koncem.

Tam, kde koleje zahýbaly k velikým námořním lodím, stála naše vectra. Seděl v ní takový zrzavý kluk a pořád zapínal startér, až auto úpělo. Přiběhli jsme a děda volal, "to je naše auto!"

"Ne, ne, ne," vrtěl hlavou zrzavec, ta moje, já koupila od česká signore."

"Tak dobře, tamhle je Polizia a tam to vysvětlíš!"

Kluk najednou vyskočil z auta a utíkal, co mu nohy stačily. Za pár vteřin zmizel v přístavu.

"Toho už nedohoníme," řekl děda a táta dodal, "jen ho, taťko, nechte, však on stejně jednou špatně skončí." A už zatím prohlížel, jestli je auto v pořádku. Bylo, až na jednu maličkost. Nádrž byla prázdná.

"Proto nemohl jet dál," řekl táta. Musím vzít kanystr a koupit benzín."

"Jenže už nemáme žádné peníze," zjišťoval děda.

Bylo mi jasné, že teď podruhé je řada na mně.

"Já ještě nějaké mám, ty mi dala máma na zmrzlinu."

"To jsi hodný, že sis tu zmrzlinu nekoupil," chválil mě táta.

"Protože mi to máma nedovolila," vysvětloval jsem popravdě.

Všichni se po tom dlouhém dnu zase smáli.

A tak vectřička dostala bumbání a jela pak vesele po známé E55 na sever a já jsem opatrně naléhal, že bychom se mohli zastavit v Comácchiu, když je to při cestě.

"Ale jen na chvíli," řekl táta, "máma a babička se nás už určitě nemohou dočkat."

Takže jsme přece jen v Porto Garibaldi odbočili a ve starém městě Comácchio si prohlédli zajímavý obchod s rybami a hlavně trojitý most nad kanály, kterému se říká Treponte.

Pak už jsme co nejrychleji uháněli do Lida a všichni měli radost a já jsem měl hlad.

Babička se mne ptala, kde jsme všude byli, tak jsem vzal mapu a vysvětloval:

"Byl to prvotřídní výlet, přesně, jak jsem si přál. Viděli jsme Codigoro, Ferraru, Ravennu i Comácchio. A jeli jsme motoráčkem i rychlíkem. A ten rychlík byl nejnádhernější ze všeho! Škoda, že jsme s ním nemohli jet aspoň do Rimini."

Zazvonil telefon a volal známý policista, ten s černým knírkem. Omlouval se, že ještě naše auto nenašli.

"To nevadí," řekl vesele děda, "my jsme ho už našli sami. Jenom zloděj nám utekl, ale to bude spíš práce pro vás. Je to zrzavý mladík, jmenuje se Angelo a teď zrovna se schovává v přístavu Porto di Ravenna."

"Já děkovala vám za cenná informace," halasil policajt, "už tam jedeme!"

Po dobrém obědě jsem se ptal, co budeme dělat odpoledne. Já bych totiž nejraději jel někam na pěkný výlet. Jenomže všichni chtěli odpočívat. Škoda.

Ale to se nedalo nic dělat.VALAŠSKO

Trávili jsme hezkou dovolenou v Rožnově pod Radhoštěm a bylo pěkné léto, i když místní obyvatelé by se mnou asi nesouhlasili, protože jejich kraj prodělal nedávno ošklivé povodně. My jsme ale byli v našem penzionu Na výsluní spokojeni, protože to byl úhledný dům postavený ve třicátých letech a jídlo bylo dobré a personál byl úslužný a paní ředitelka se opravdu starala o to, abychom byli spokojeni.

"Sem lidé vždycky rádi jezdili a líbilo se jim tady," vyprávěla nám na zahajovacím večírku. Později, když jsme se seznámili s provozem penzionu, možnostmi výletů a dalšími informacemi, které turisty obvykle zajímají, a když už jsme také měli v sobě trochu moravského vína, prozradila nám, že lidé v okolí se na tento podnik zrovna přívětivě nedívají, ba že si myslí, že na něm lpí jakási kletba. A následoval příběh, který měl tu zvláštnost, že se skutečně udál tady, na tom místě, v penzionu, který opravdu v Rožnově existuje.

"Asi před dvaceti lety, ještě v době tuhého komunismu, se Na výsluní ubytovala mladá paní s desetiletým synem. Znáte to, tatínek byl moc zaměstnán a neměl na dovolenou ani pomyšlení, tak si udělali prázdniny sami. Bydleli v druhém poschodí, číslo pokoje vám raději neřeknu, protože někteří hosté se snadno vyděsí, a tenhle příběh děsivý je.

Jednou večer dostal Ríša žízeň, tak mu dala maminka korunu, aby si šel koupit dolů do recepce Kofolu - to bylo tenkrát jediné pití. Sama si četla v pokoji a čekala na něj. Když se dlouho nevracel, pomyslila si, že je pořád ještě dost neposlušný, a šla se za ním dolů podívat. V recepci jí řekli, že si tam pití žádný kluk nekupoval. Šla tedy do místnosti, kde se hraje pingpong, pak do restaurace a potom ven před hotel, ale Richard nikde.

Každého se ptala, i druzí hosté pomáhali hledat, potom už to bylo vážné, takže zavolali policii, která zkoumala všechny možnosti, ale neúspěšně. Nakonec prohledávalo okolí i vzdálenější místa asi dvě stě vojáků a vrtulník, a všechno marně.

Po čtrnácti dnech policie prohlásila, že další pátrání už nemá smysl a paní Vondráčková, Ríšova maminka, odjela s pláčem domů. Její syn se už nikdy nenašel. A jak jsem se později dozvěděla, paní z toho těžce onemocněla a po několika letech umřela."

Když Martin slyšel ten příběh, dlouho o něm přemýšlel a nemohl pořád pochopit, jak takový kluk může zmizet. Přece někde musí být, nemohl se do země propadnout. Když pak večer usínal, představoval si, co by se stalo, kdyby se on mamince takhle ztratil. To by byla hrůza. Ale nic takového se nestalo, a to bylo dobře.

Dovolená v penzionu ubíhala rychle jako voda a blížil se poslední den. Byl večer, děda a babička odpočívali po dlouhém výletu a Martin ještě hledal na mapě, kam by měli jít zítra. Zabral se do toho tak, jak to umí jen on, až už byl unaven a chtělo se mu spát. Dostal trochu žízeň, asi že byla večeře dost kořeněná, ale babička nic k pití neměla.

Martin se nabízel, že si půjde něco koupit dolů do recepce, ale babička si hned vzpomněla na ten hrozný případ, a že půjde s ním. Jenže ji po tom výletě dost bolelo koleno, a tak řekl děda, že skočí dolů sám a něco přinese. Nakonec šel Martin s dědou, koupili si dobrý pomerančový džus, dívali se chvíli na televizi a popíjeli.

Televize Martina jako obvykle nebavila, a tak šel před hotel podívat se na hvězdnou oblohu. Bylo příjemně chladno a Martin se posadil na židli hned u dveří. Rozhlédl se a najednou si všiml, že kousek dál od vchodu sedí nějaký pán. Když uviděl Martina, vstal a šel k němu.

Byl pěkně oblečen, až moc pěkně, ale tak nějak zvláštně, jak se lidé dnes neoblékají. Zajímal se velice o penzion, jaké to tam je, jaké je jídlo a co hosté. Pak se zase ptal, jak se Martin jmenuje a jak se mu líbí hvězdy na nebi. Martin souhlasil, že je to krása, ale dopil džus a chtěl jít zpátky za dědou, protože ten člověk se mu zdál nějaký divný.

Jenomže najednou měl nohy jaksi těžké a nemohl se hnout z místa. Ten pán se příjemně usmíval a říkal, ještě nikam nechoď, Martine, kdo by chtěl spát, když je tak krásná noc. A zdvihl ruce nad hlavu a Martinovi se zdálo, že je najednou nějak větší světlo. Svítilo to dole v Rožnově, ale také na nebi a Radhošť tam vzadu byl jako v jednom ohni. Když se ale obrátil, uviděl že v hotelu všechna světla zhasla a byla tam úplná tma.

"Pojď se mnou, Martine, ukážu ti něco, co jsi ještě nikdy neviděl," řekl pak ten člověk.

"A bude to, pane, dobrodružství?

"Bude to největší dobrodružství, jaké může člověk zažít," řekl pán a vedl Martina po cestičce od hotelu do lesa.


Policejní inspektor Mašek položil telefon a řekl svému kolegovi, "to by nám ještě scházelo, aby se situace opakovala. Na výsluní se zase ztratilo dítě."

"Myslíš v tom penzionu? To se asi jen někam zatoulalo."

"Nedá se nic dělat, požádali nás o pomoc, musíme něco dělat. Vezmi pár lidí a zajeď tam. Já zatím zavolám na letiště pro vrtulník."

Velitel letiště ho ale zklamal.

"Je mi líto, inspektore, ale žádné letadlo teď nemůže dostat povolení k letu. V ovzduší je totiž tolik elektřiny, že by hned po startu shořelo."

"To mi neříkejte, že se dějí nějaké zázraky. Já potřebuju vrtulník k prohledání lesa nahoře na Kozinci. Ztratilo se tam dítě."

"Když mi nevěříte, inspektore, podívejte se z okna na Radhošť. Něco takového se stává jednou za mnoho let. Říkáme tomu jevu Eliášův oheň a dodnes nevíme, jak vlastně vzniká."

Od Radhoště až k Pustevnám svítila na hřebenech jedna veliká záře a všude postávali lidé a nemohli se na ten úkaz vynadívat.

Policisté prohledávali okolní lesy celou noc. Děda byl s nimi. Babička přitom neustále seděla v hale a plakala. Ráno se otevřely dveře a Martin přišel. Sám, nikdo ho nepřivedl. Uvítalo jej mohutné "Sláva!" od hostů penzionu. Policejní inspektor hned telefonoval všem oddílům rozkaz: Skončete pátrání! Pak se obrátil na Martina, aby ho vyslýchal, ale kluk byl dost rozrušený a nechtěl s inspektorem vůbec mluvit.

Jen dal babičce pusu a pak procházel roztržitě halou sem a tam, až nalezl paní ředitelku penzionu a hned se jí na něco ptal.

"Paní ředitelko, je to pravda, že maminka Ríši už umřela?"

"Jakého Ríši, chlapče?" ptala se paní ředitelka v rozpacích.

"No přece Ríši Vondráčka. Víte, já jsem s ním mluvil a jemu na tom dost záleželo a mně vlastně taky. Kdyby totiž neumřela, zůstal by tady a já bych pak musel..."

"Cože, ty jsi mluvil s tím chlapcem, co se ztratil?" přerušila ho rozčíleně. To už přišel i inspektor a se zájmem poslouchal.

"Ano, totiž ne."

"Tak jak to bylo?" zeptal se inspektor přísně.

"On už to nebyl kluk, ale velký pán. Tedy říkal, že dříve býval Richard Vondráček, ale dávno, před mnoha lety. Teď už to jméno vůbec nepoužívá."

"A jak jsi se s ním mohl setkat?" naléhal inspektor.

"To bylo snadné," řekl Martin a posadil se do křesla. Kolem se shromáždilo mnoho lidí, a tak byl rád, že ho všichni se zájmem poslouchají.

"On ten pan Ríša přišel až před penzion a já jsem tam zrovna lízal zmrzlinu. Chtěl vědět všechno o penzionu a hlavně se ptal na paní Vondráčkovou, teda jeho maminku. Když jsem mu řekl, že už umřela, byl moc smutný. A je to vůbec pravda, paní ředitelko?"

"Ale ovšem, psali o tom i v novinách."

"Tak to je dobře," oddechl si Martin.

"Jakto dobře? Co nám to tu chlapče pořád pleteš, já tomu nerozumím ani trochu," křičel už na Martina inspektor. "A kde je teď vůbec ten Ríša, vlastně pan Ríša?"

"No to je jasné, letí zase domů, když už se nemůže s maminkou setkat. On přistál s takovým zvláštním letadlem tady nahoře na kopci a kdyby tu chtěl zůstat s maminkou, musel bych letět já, protože ti jeho kamarádi chtěli zase nějakého desetiletého kluka. Takhle jsem mohl zůstat na Zeměkouli."

"A ty jsi ty jeho kamarády viděl?"

"Ne, oni jsou přece neviditelní, stejně jako vzduch," divil se Martin, že pan inspektor je tak nechápavý.

"Musíme okamžitě to letadlo zajistit," rozkazoval inspektor ostatním policistům, kteří se mezitím shromáždili.

"Ale vždyť dávno odletělo," volal Martin. "Já jsem to viděl. Teď už budou určitě doma."

"Kde doma?"

"No to já nevím, prý v nějaké galaxii mnoho milionů kilometrů odtud, ale pan Ríša říkal, že tam doletí asi za hodinu. Také se mi svěřil, že se mu to tady vůbec nelíbí a že u nich je všechno mnohem lepší. Chtěl si vlastně vzít maminku s sebou a také mne přemlouval, abych letěl, ale já jsem nechtěl. Co bych tam dělal bez táty, mámy, dědy a babi?"

"Vymyslel si to ten klučina pěkně, jen co je pravda," bručel si pro sebe inspektor, "ale hlavně, že se neztratil."

Nahlas pak dal těm policistům na den volno, protože se celou noc mátořili po lese a protože on to byl přes všechno hubování vlastně moc hodný inspektor.


Druhý den přinesly některé noviny zprávu o tom, jak si kluk, který zabloudil v lese u Rožnova, vymyslel příběh, že ho chtěly jakési vesmírné bytosti unést na vzdálenou galaxii. Odborníci však tvrdí, že něco takového se nemůže v oblasti naší sluneční soustavy nikdy stát, protože neexistuje žádný důkaz, že by takové bytosti existovaly.

Naproti tomu v hlášení Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm se uvádí, že včera mezi 21:00 a 21:37 hodinou byla v celém městě přerušena dodávka elektrického proudu a technikům se nepodařilo určit příčinu této poruchy. Dodávka se obnovila samovolně. Kromě toho se zjistilo, že na vrchu Kozinci je spálena veškerá tráva na ploše asi dvou hektarů. Jiné škody nebyly hlášeny a nikdo nebyl zraněn.BRDATKA

Slunce už pomalu zapadalo za Brdatkou a všude kolem bylo naprosté ticho. Nastala ta chvíle, kdy šelmy, které loví ve dne, se už nasytily a odpočívaly ve svém pelechu. Zato na noční dravce bylo ještě brzy. Ti přicházejí k řece, až když dlouhé stíny úplně zmizí a nad údolím se rozprostře noc. Tehdy je nejsnadnější pro rysa, vlka i divokého psa ulovit si krotkou kořist, která se přišla napít a nedokáže v náhlém překvapení rychle prchnout.

Dlouhý Šíp seděl u vyhasínajícícho ohně a přemýšlel o změnách, které ho v poslední době potkaly. Kde jsou ty časy, kdy vesnice na břehu řeky byla plná lidí a hlavně dětí, s kterými si hrál. Do svých patnácti let měl všechny chvíle volné, a tak běhal s kamarády po svazích Brdatky, proháněl divoké bažanty a marně se snažil ulovit do rukou mrštné pstruhy ve stříbrné řece.

Potom se všechno náhle změnilo. Jednoho dne přijeli běloši a dlouho mluvili s náčelníkem Černým Buvolem a staršími vesnice. Když odešli, zazněly bubny a brzy každý Indián věděl o tom neštěstí. Vesnice se musí vystěhovat, protože bílá tvář chce zrovna tady postavit železnou cestu. Tam, kde v zeleném údolí byl od nepaměti dostatek zvěře, brzy zasupí Černý Drak, před nímž všechno živé uprchne do hlubokých lesů. A stříbrnou řeku překlene vysoký most, po němž budou uhánět hlučící vagony daleko na sever, až ke stříbrným horám.

Dlouhý Šíp tohle všechno ví od svého dědečka, kterému odjakživa všichni říkají Moudrý Orel. Měl ho vlastně ze všech lidí nejraději, s ním se vydával na daleké výpravy, kde objevovali nové krajiny, s ním se učil, jak nabrousit šíp a sestřelit divokou husu vysoko nad horou a jak ji pak upéci na ohni uprostřed divočiny.

Pak se stalo něco, co Dlouhý Šíp, jak mu všichni říkali pro jeho vysokou postavu, nemohl pochopit. Když přišla ta chvíle a vesničané nakládali všechen svůj majetek na koňské hřbety, poznali že všechny věci najednou neodvezou. Někteří muži se budou muset vrátit a odvézt poslední stany, hliněné nádoby i oděvy z jemných kůží, které jsou jejich největším bohatstvím. Do té doby musí někdo zůstat ve vesnici na stráži.

A tehdy si zavolal Černý Buvol radu starších a ptal se jich, který muž by se na tu stráž nejlépe hodil. Starci kroutili hlavami a nenapadal jim nikdo vhodný, až povstal Moudrý Orel a zvolal:

"Dlouhý Šíp už dospěl a má dostatek síly a obratnosti pro ten úkol. Ponechme ho zde, aby hlídal, dokud měsíc nedosáhne úplňku. Pak se vrátíme a odvezeme i zbytek našeho majetku."

Staří souhlasili, a tak se chlapec dozvěděl o svém úkolu. Ani netušil, jak se to tenkrát stalo, ale náhle se v něm vzbouřila jeho mladá krev, rozběhl se za Moudrým Orlem a udělal něco, co bylo mezi Indiány nepředstavitelné. Začal na svého dědečka křičet, nazýval ho sprostými jmény a vyčítal mu, že zrovna jeho navrhnul pro ten nepříjemný úkol.

Ani si nepřiznal, proč je ve skutečnosti tak rozzlobený. Bylo to proto, že se bál zůstat sám, hlavně o dlouhých nocích, kdy divoká zvířata bloudila v temných lesích a vlci teskně vyli na měsíc. Svým křikem na dědu si chtěl od svého strachu ulevit.

V té chvíli však všichni ztuhli úžasem, protože mezi Indiány nebylo známo, že by si kdo dovolil chovat se ke starému člověku neuctivě. Vesničané očekávali, že Moudrý Orel vezme bič a krutými ranami ztrestá mladého opovážlivce. Nic takového se však nestalo. Stařec jen smutně sklonil hlavu, naložil poslední vak na svého koně a bez rozloučení odjížděl s ostatními do nových lovišť.

Dlouhý šíp teď už druhý týden sedává sám večer u ohně a pozoruje, jak měsíc zvolna přibývá. Čas se pomalu ale jistě naplňuje a již zítra se plný měsíc rozzáří nad milovanou krajinou. A on se vždy znovu a znovu vrací ke stejné myšlence: Provedl hroznou věc, těžce urazil svého milovaného dědečka a neví, jak by to napravil. Moudrý Orel mu to určitě už nikdy neodpustí.

V dálce se ozvalo osamělé zavytí, ale Dlouhý Šíp si toho nevšímal. Hleděl bez přestáni do tmy a těžký kámen na duši se nedal odvalit. Najednou se mu zdálo, že se na cestě od řeky něco pohnulo. A opravdu. Temný stín se mihnul mezi dvěma keři a zase zmizel. Pak se objevil znovu, ale mnohem blíže. Dlouhému Šípu se rozbušilo srdce.

Nějaký člověk tam byl nebo zvíře a směřovalo to přímo k němu. Připravil si luk a šípy, ale stejně dobře věděl, že proti zlému člověku ani dravé šelmě nic nepořídí. Ozvalo se zavytí, a tentokrát docela blízko. Dlouhému Šípu přeběhl mráz po zádech. Kdyby tady tak měl dědu, ten by si určitě věděl rady. Ale už bylo pozdě na takové myšlenky.

Na cestě před ohništěm se objevil vlk. Byl celý černý a jeho oči svítily jako dva rozžhavené uhlíky. Zdvihl hlavu a začichal do vzduchu. Dlouhý Šíp si uvědomoval jedinou věc: nesmí utíkat, protože každá šelma je zvyklá prchající kořist ulovit. A vlkovi by žádný člověk neutekl.

Černé zvíře se mu přiblížilo na dosah. Dotklo se čumákem jeho nohou, zdvihlo hlavu a podívalo se mu do očí. Nebyl to zlý pohled, spíše zvědavý a dobromyslný. Pak se vlk obrátil a zmizel v černém lese. Dlouhý Šíp si oddechl a už bez obav ulehl ve svém stanu.

Když ho brzy ráno probudilo řehtání koní, vesele vyskočil ze stanu a uvítal své soukmenovce. Největší radost ho však teprve čekala - přijel i děda a dokonce se vůbec nemračil. Naopak, docela se zájmem vyslechl jeho vyprávění o tom, co v noci zažil.

Potom vysvětloval: "Byl to určitě mladý vlk, který zabloudil a ztratil se od své smečky. Řídil se však přísnými pravidly, která se naučil od starších: Správný vlk loví zajíce, lišky a mladé srnky, ale člověka nikdy nenapadne, protože člověk má hroznou zbraň - pušku, kterou by ho mohl i na dálku zabít. A stejně tak jako zvíře, i člověk se musí řídit zákony, kterým se naučil od starších lidí a které určují jeho život."

Dlouhý Šíp pochopil, co tím děda myslel, a to, co pak řekl, bylo opravdu od srdce: "Dědečku, prosím tě, nezlob se na mě. Nechtěl jsem tě urazit, jen jsem měl hrozný strach zůstat sám v divočině a zlobil jsem se, že zrovna ty jsi na mne ten úkol vložil."

Děda se už ale vůbec nezlobil. Bylo hodně práce, všichni skládali stany a jako správní Indiáni vyčistili celý břeh tak, že tam nezůstalo po jejich vesnici ani stopy. Teprve k večeru se mohli vydat na zpáteční cestu.

Nad Brdatkou vychází měsíc, plné stříbrné kolo osvěcuje celé údolí. Dnes naposled vidí Dlouhý Šíp tu drahou krajinu, v níž se narodil a která dosud byla jeho domovem. Nasedá na svého koníka a odjíždí do neznámé dálky za novým životem a za novým dobrodružstvím.

Je však šťasten, že jede se svým dědou, kterého už nebude nikdy trápit, protože ho má moc rád a nevyměnil by ho za nic na světě.VYSOČANY

Martin navštívil svého nejlepšího kamaráda Leoše. Bylo to vlastně na oplátku, protože Leoš před týdnem navštívil Martina. Tak se oba i na tuhle návštěvu těšili. Teda aspoň Martin byl zvědav, jaký že to Leoš dostal počítač k Vánocům, a vůbec se ho chtěl zeptat na plno věcí, protože na to nebyl ve škole čas.

Leoš je prima kluk, samá legrace a přitom kliďas, jak se říká, nic ho nerozhází. Martin je zase pravý opak: pořád rozčilený, aby něco nezmeškal, v jednom kuse hlídá hodiny, ale stejně mu to není nic platné, protože všechno, co dělá, dlouho trvá a navíc se s každým rád zapovídá, a tak nakonec všude přijde pozdě.

Však také Martin nepřišel v půl jedné, jak sliboval, ale až ve čtvrt na dvě. Náhodou bylo hezké počasí, a tak se nakonec kluci rozhodli, že místo pobytu doma provedou průzkum okolí, kde to Martin ještě nezná.

Vypravili se okamžitě, jen se nemohli rozhodnout, kam vlastně půjdou, protože s Martinem je v těhle záležitostech dost těžké dohadování. Šli tedy dolů po schodech, neboť výtah měl zrovna poruchu a nejezdil, a jeden se druhého snažil přesvědčit, že ten jeho návrh na vycházku je lepší. Když už byli v přízemí, Leoš se ještě skočil podívat, proč ten výtah vlastně nejede. Stávalo se totiž dost často, že někdo u výtahu úplně nezavřel dveře, čímž byl provoz zablokován.

Jenomže v přízemí výtah nebyl. Přitom ale svítilo červené světýlko, takže ten výtah někde být musel. Leoš hned pochopil, oč jde: když výtah neviděli v žádném patře, musí být až "na konečné", tedy ještě o patro níž, ve sklepě.

"Počkej tady na mne, Martine, podívám se jenom do sklepa a hned jsem zpátky", řekl Leoš a už běžel po schodech dolů do tmy. Všechno bylo, jak předpokládal. Na konci dlouhé chodby, kde byly cítit uskladněné brambory, našel výtah s pootevřenými dveřmi. Stačí do nich jen trochu strčit, světýlko zhasne a výtah bude zase jezdit.

Dveře ale zavřít nešly, něco tam překáželo. Leoš je tedy otevřel a uviděl uvnitř nějaké krabice. Ti lidé jsou pěkně nepořádní, pomyslel si, zapomenou si tady něco ve výtahu, a druzí aby pak chodili po schodech pěšky. Vlezl tedy do kabiny, aby ty krabice vyndal. Vtom ho ale něco uhodilo do hlavy a pak už nevěděl nic.


Paní Dvořáková, Leošova maminka, zrovna chtěla nakrájet jahodový dort, když tu zazvonil telefon. Kdopak to volá? No přece paní Šimková a chce vědět, jestli už Martin do Vysočan dorazil.

"Všechno v pořádku, Marcelko, právě jsem oba kluky vyhnala ven, když je tak hezky. Projdou se trochu po okolí, aby Martin taky poznal něco z naší překrásné městské čtvrti."

"Doufám, že někde nezabloudí," obávala se Marcelka, ale Mirečka ji ujistila, že Leoš to tady v okolí zná jako své boty, protože tu neustále brouzdá na kole.

"A kromě toho s sebou pořád nosí mobil, takže by určitě zavolal, kdyby se stalo něco mimořádného. Není třeba se bát, je krásně, kluci se proběhnou, ale za chvíli to stejně nevydrží a vrátí se domů, aby taky prohnali počítač.

Tak se obě dámy uklidnily s tím, že si Marcelka pro Martina k večeru do Vysočan přijde.

Martin zatím stál v přízemí u výtahových dveří a zamyšleně se díval na červené světýlko. Leoš nějak dlouho nešel. Potom světýlko bliklo, ale Leoš pořád nikde. Když už to trvalo moc dlouho, Martin se rozhodl, že ho najde. Naklonil se nad schodištěm a zavolal dolů. Potom začal pomalu sestupovat po schodech. Najednou ale světlo zhaslo a obklopila ho úplná tma.


Ferda Růžička byl divný kluk. Ve škole se mu nechtělo učit, a tak potom ani nemohl sehnat pořádnou práci. Jen se tak potloukal, semtam něco ukradl, a strávil proto i nějaký čas ve vězení. Pořád nebyl spokojen, chtěl víc a víc peněz, jenže to nějak nevycházelo. Jediné štěstí bylo, že zdědil po babičce byt ve Vysočanech. Bydlel tam sám v ohromném nepořádku, protože skoro vůbec neuklízel, jen pořád ležel a snil o tom, jak jednou zbohatne.

Pak nastala nová doba a s ní i nové příležitosti. Ferda a pár kamarádů, s nimiž se scházel po hospodách, objevili úžasnou možnost, jak vydělat spoustu peněz, a sice prodávat "zboží". "Zboží" bylo velice vzácné, vozilo se z dalekých krajin. Kupovalo ho čím dál více lidí, kteří ho chtěli mít za každou cenu, proto byli ochotni platit tolik peněz, až se z toho Ferdovi točila hlava.

Tohle podnikání mělo jedinou nevýhodu. Prodej "zboží" je přísně zakázán, a tak zatím co za krádež čokolády v samoobsluze přijde člověk do vězení tak na měsíc, na dva, když vás chytnou se "zbožím", vypadá to na dvanáct až patnáct let. Z toho vyplývalo, že člověk musel být při téhle činnosti nesmírně opatrný.

To platilo i pro dnešek, kdy kamarádi přivezli novou zásilku. Oni vlastně ani kamarádi nebyli, ale využívali skvělých možností k uskladnění "zboží" tam, kde Ferda bydlel. Dům měl v podzemí velké sklepy, kam se dalo ledacos ukrýt. Navíc tu bylo velké uzenářství, takže stačilo si obstarat správné obaly a kdo by mohl potom tušit, že v krabicích s nápisem "Kostelecké párky" byly ve skutečnosti sáčky s bílým práškem v hodnotě statisíců.

Kamarádi obvykle odnosili náklad do domu, uložili ve výtahu a rychle s autem odjeli. Pak už bylo jen na Ferdovi, aby všechno bezpečně ukryl ve sklepě. Nebylo nic snadnějšího. Stačilo sjet s výtahem o patro níž a těžké krabice odnosit po jedné do sklepní buňky, která patřila Ferdovi. Dole ve sklepě obvykle nikdo nebyl, a i kdyby se nějaký zvědavec objevil, stačilo říct, "víte, já jsem z uzenářství a my tady máme sklad zboží."

Také dneska šla práce pěkně od ruky. Ferda odnosil už dvě krabice a vracel se pro třetí, když zjistil, že ve výtahu je nějaký kluk.

"Ten mi tady ještě scházel", naštval se Ferda, rozhlédl se okolo, vzal dřevěnou plaňku, která ležela na zemi, a praštil toho kluka přes hlavu. Kluk ani nemukl, skulil se mezi krabice a zůstal ležet. Teprve teď si Ferda uvědomil, jakou udělal hloupost.

"Co teď s klukem? Budu ho muset někam uklidit." Vzal ho za nohy a zatáhl do temného kouta za výtahovou šachtou, kam obvykle nikdo nechodí. Potom pokračoval v úklidu "zboží".


Paní Vomáčková byla důchodkyně, bydlela naproti tomu vysočanskému domu, o kterém pořád mluvíme, a celé dny se dívala z okna. I dnes se rozhlížela a přemýšlela o tom, co si udělá k večeři. Moc bohatá nebyla, ale takový starý člověk toho k radosti příliš nepotřebuje. Stačí, když je pěkné počasí a k tomu něco dobrého na zub. Zrovna dneska dostala chuť na voňavé párečky s bramborovou kaší. Napadlo ji to, když viděla, jak naproti před uzenářstvím zastavilo auto a mládenci vykládali čerstvé zboží.

Vypravila se tedy hned do obchodu a jak přecházela ulici, nemohla se rozhodnout, kolik si těch párečků koupí. Pan prodavač Málek hned poznal starou zákaznici a tím více byl smutný, když jí musel oznámit, že vysočanské lahůdkové párky jsou už dneska vyprodány.

"Však já je taky nechci, dejte mi kostelecké a dejte mi jich aspoň..."

"Ale my přece kostelecké zboží neprodáváme, paní Vomáčková! Víte, jak je Kostelec daleko?"

"S tím na mne nechoďte, pane Málek. Před chvilkou vám je přece přivezli a vy nemáte nejmenší právo je přede mnou zatajovat!"


Marcelka nakoupila čtyři indiánky, čtyři věnečky a čtyři kokosky. Pak odjela tramvají číslo devatenáct do stanice U Svobodárny, přešla ulici a stiskla tlačítko s nápisem DVOŘÁK. Potom už jenom dámy uložily dorty do lednice, posadily se a na stůl postavily zelenou lahvinku. Povídaly si o svých starostech a čekaly, kdy už ti kluci konečně přijdou. Mirečka byla přesvědčena, že to bude každou chvíli.

Zatím dole v uzenářství pan Málek trpělivě poslouchal paní Vomáčkovou a myslel si při tom, jaké schopnosti taková stará paní může mít, když vidí něco, co ve skutečnosti neexistuje. No řekněte sami, deset velkých krabic kosteleckých párků nelze jen tak zaměnit za něco jiného. A to, že byly odnášeny do domu, svádělo spíše k domněnce, že tady někdo pořádá párkové hody a přitom nakupoval u vzdálené konkurence. Jinak ale nemohl nic dělat, protože v domě nikoho neznal, i když by sám rád kostelecké zboží ochutnal.


Ferda odnesl z výtahu skoro všechny krabice a zbývala mu poslední. Když se pro ni vracel, spatřil v přítmí schodů dalšího, tentokrát hubeného kluka a dostal vztek. "Kolik těch rošťáků se tady eště bude motat?" vrčel si pro sebe. Vzal znovu do ruky tu plaňku, šel k vypínači a zhasnul světlo. Potom pomalu stoupal tomu klukovi naproti s plaňkou zdviženou do výšky.

Martin se ale tmy vylekal a začal couvat nahoru. V té tmě se doopravdy bál, tím spíš, že se odtamtud Leoš nevrátil.

"Máš štěstí," odplivl si Ferda, prudce se otočil a chtěl jít do výtahu. Zapomněl ale, že stojí na schodech, zřítil se dolů, pěkně se praštil o tu plaňku, co držel v ruce, a ještě se zakutálel pod schody. Martin ovšem nic neslyšel a vylezl nahoru do přízemí.

Vyjedu nahoru a řeknu paní Dvořákové, co se stalo, pomyslil si, ale vzápětí zjistil, že výtah ještě nejede. Pěšky se mu jít nahoru nechtělo a vzpomněl si, proč šel Leoš do sklepa. Dodal si odvahy a rozhodl se, že musí Leoše najít, nebo aspoň spravit ten výtah. Našel vypínač, rozsvítil si a kurážně znovu sestoupil do sklepa.

Nenašel tam ani Leoše, ani žádného ducha. Jenom otevřený výtah a v něm krabici kosteleckých párků. Vzpomněl si, že je v domě uzenářství, a hned mu bylo vše jasné. Vyjel i s krabicí do přízemí, zdvihl ji, i když byla pěkně těžká, a kráčel s ní do obchodu.

Paní Vomáčková už dávno odešla koupit si párečky jinde a pan Málek měl svých prodavačských starostí dost. Když se ale otevřely dveře, a nějaký kluk mu nabízel deset kilogramů párků, že prý ležely ve výtahu, div neomdlel. Martin sice ještě povídal, že Kostelec dobře zná, i ty jejich párky, protože tam do těch míst jezdí s rodiči na chalupu, jenže to už pan Málek neslyšel. Slušně sice Martinovi poděkoval, ale hned krabici odnesl dozadu a otevřel ji. Chtěl ochutnat to kostelecké tajemství.

Zklamání ovšem patří k životu, a tak balíčky s něčím, co vypadalo jako práškový cukr, ho ani moc nepřekvapily. Roztrhl jeden sáček, nabral si pořádně prášku mezi prsty a ochutnal. Cukr to asi nebyl. Cukr to určitě nebyl - za chvíli se totiž panu Málkovi udělalo moc špatně.


Leoš otevřel oči, zdvihl ruku a sáhl si na hlavu. Měl na temeni pěknou bouli, která ošklivě bolela. Když se posadil, zamotala se mu hlava. Zůstal ale sedět a rozhlížel se okolo sebe (Martin totiž nechal rozsvíceno). Chtěl vstát, ale neměl sílu. Přemýšlel, co se vlastně stalo, ale šlo mu to pomalu. Byl tady výtah a v něm nějaké krabice. Potom ho někdo praštil přes hlavu. Když si to tak produmal, došel k jedinému závěru: lupiči. A to už věděl, co má dělat: musí z kapsy vytáhnout mobil a stisknout tlačítka 1, 5, 8.

Martin se mezitím vrátil k výtahu, ale ten zase nefungoval. Zdá se, že zdejší výtahy nemají tu nejlepší pověst. Unaveně proto začal stoupat do sedmého poschodí.


Kapitán Kozel, přísný policista, slouží na "devítce" už řadu let. To odpoledne bylo klidné, nic se nedělo, a tak když zazvonil telefon, pohodlně si natáhl nohy a ohlásil se: "Obvodní oddělení Praha 9, kapitán Kozel."


"Stopadesátosmička, praporčice Kmínová. Máme tady dětský telefonát, že lupiči přepadli dům Sokolovská devět šest sedm lomeno jedna osm sedm, volající je zraněný ve sklepě, voláno z mobilu, číslo ověřeno. Současně hlášena otrava neznámou látkou v uzenářství ve stejném domě, Záchranná služba informována."

"Potvrzuji příjem, šestnáct dvacetčtyři, provedu ověření," řekl kapitán Kozel, stiskl červené tlačítko a za chvíli už uháněl automobil Policie České republiky s houkačkou ulicemi Vysočan, aby byl vyšetřen hanebný zločin.


Martin vystupoval do třetího poschodí a usilovně přemýšlel o svých zážitcích. Nakonec došel k závěru, že nemůže Leoška jen tak opustit. Obrátil se a kráčel opět dolů. Mezitím Leoš skončil telefonování, schoval si mobil do kapsy a chtěl se postavit. Zase se mu však zamotala hlava a musel si lehnout. Zavolal dlouze: "Pomóóóc!" a znovu omdlel.

Leošovo volání ale probudilo ze mdlob Ferdu. Také on si sáhl na hlavu a pomalu vstával. Chtěl se podívat do výtahu, kde by měla být poslední krabice, ale výtah byl pryč. Pěkný průšvih! Jestli tu krabici někdo otevře, je všechno ztraceno. A v téhle situaci sestupoval klidně po schodech ten hubený kluk. Ferda k němu přiskočil, popadl ho a začal jím cloumat. "Co tady děláš, ty rošťáku? Hned mi řekni, kam jsi dal tu krabici!" Martin se sice Ferdy hrozně lekl, ale nedal to na sobě znát.

"Co je ti do toho? Tvoje krabice to nebyla. Kostelecké párky patří přece do uzenářství."

To Ferdu úplně rozzuřilo. Vrhl se na Martina, ale ten mu vyklouzl a dal se do běhu dlouhou sklepní chodbou. Ferda ho pronásledoval, ale moc rychle mu to nešlo, protože ho hrozně bolela hlava. Chodba je pěkně dlouhá a má mnoho zákrut, takže se tam ti dva honili hezkou dobu. Nakonec si Ferda uvědomil, že moudřejší bude zachránit tu krabici, otočil se a běžel do uzenářství.


Leoš se znovu probudil a uvědomil si, co mu rodiče kladli na srdce, když mu věnovali mobil. Konečně tedy u Dvořáků zazvonil telefon, obě dámy brzy zbledly, i když byly ještě před okamžikem od té zelené lahvinky celé červené, a protože výtah zase nejezdil, vydaly se po schodech dolů, a to co nejrychleji.

Vůbec všechno, milí čtenáři, teď už proběhne co nejrychleji. Například Ferda Růžička sice musel počkat, až vynesou na nosítkách pana Málka, aby ho co nejrychleji odvezli do nemocnice, ale pak vběhl do prodejny a energicky sháněl krabici s kosteleckými, no vždyť to znáte. Krabici nedostal, zato mu policisté nasadili na ruce pouta a odváželi ho do vězení.

Mezitím policie obklíčila celý dům, ale kapitán Kozel projevil zklamání, když zjistil, že zločinec byl vlastně jenom jeden. Ovšem, na druhé straně musel přiznat, že hrdinů v téhle akci vystupovalo více, a tak Leošovi Dvořákovi i Martinovi Šimkovi se dostalo velitelské pochvaly, protože prokázali statečnost, které se často nedostává ani dospělým.

Maminka Mirečka i maminka Marcelka tedy zaplakaly radostí, ani ne tak nad tou statečností, ale hlavně proto, že se klukům nic nestalo. Chtěly se vrátit domů, ale kluci pořád postávali na chodníku a lidé si na ně ukazovali a šeptali si, "to jsou ti hrdinové".

Co dodat? Ferda Růžička může léta vzpomínat za mřížemi, kde udělal chybu. Pan Málek (s vypumpovaným žaludkem) už nikdy nebude ochutnávat neznámé chemikálie. Paní Vomáčková si vždy nakoupí jen vysočanské lahůdkové, však víte co, a kluci (hlavně Martin) mají nadlouho o čem povídat.BAHNO

Ten den byl takový divný, zamračený, mlhavý a potemnělý. Kluk stál na zastávce a cítil se nějak zvláštně. Divil se, že tam nikdo jiný nečeká. Pak přijel autobus, dost neobvyklý. Světla mu skoro nesvítila, byl šedivý a hodně umazaný. Zdálo se, že za volantem nikdo nesedí, ale možná bylo jen tak zablácené přední sklo.

Kluk nastoupil a vevnitř byla nepříjemná zima. Skrčil se do kouta a trochu se ulekl, když zjistil, že na příští stanici nezastavili. Ale ani na další nemohl nikdo nastoupit, i když tam nějací lidé čekali.

Autobus ujížděl pořád rychleji a rychleji, řítil se do tmy jako šílený. Kluk vstal a pomalu postupoval dopředu k řidiči. Musel se přidržovat, aby neupadl. Pak zabušil na temné sklo řidičovy kabiny. Nic se nestalo a nesvítící autobus se dál řítil po dálnici.

Najednou něco zachrčelo v reproduktoru a ozvalo se bláznivé hlášení. Bláznivé proto, že všechno, co bylo na kazetě nahráno, teď znělo najednou:

"Pim-pam! Smíchovské nádraží, přestup na linku B, příští stanice Lihovar. Pim-pam! Lihovar, příští stanice Malá Chuchle. Pim-pam! Malá Chuchle, příští stanice Dostihová. Pim-pam! Dostihová, příští stanice Lahovičky. Upozornění pro cestující: Ve stanici Lahovičky autobus svou jízdu končí, děkujeme za pochopení. Pim-pam! Lahovičky, konečná stanice, prosíme vystupte!"

Tak rychle, jak probíhalo bláznivé hlášení, ujížděl i bláznivý autobus. Teď najednou prudce zastavil uprostřed dálnice, ale to nevadilo, protože tam žádná jiná auta nejezdila. Otevřely se všechny dveře a náhle nastalo úplné ticho.

Kluk se chtěl zeptat řidiče, kdy pojede další autobus do Radotína. Znovu zabušil na sklo. Když se nic nestalo, otevřel dveře kabiny a pojala ho hrůza: za volantem nikdo neseděl! To znamená, že celou cestu jeli bez řidiče!

To už bylo na kluka moc. Rychle vyběhl z autobusu a běžel ještě kus dál. Nechtěl mít se strašidelným dopravním prostředkem už nic společného. Podíval se kolem sebe, ale neviděl nic. Všude byla skoro naprostá tma. A přece něco. Jako by tady někde žbluňkala voda. Rozhlédl se znovu a opravdu - na dálnici před autobusem stála voda. Vlastně nestála, ale tekla, přímo proudila, jako opravdová řeka. Široká a hluboká řeka, která se valila ze tmy do tmy. Byla to Berounka? Kluk nevěděl, ale uvědomil si, že je tady povodeň.

Pak se ozvalo zasyčení a rána - dveře autobusu se zavřely. Současně nastartoval motor a vozidlo se rozjelo přímo do té vody, přímo do té řeky. Voda se rozstříkla a za vozem se zase hned uzavřela. Autobus se rychle ponořoval a za pár vteřin zmizel pod hladinou.

Kluk zůstal sám a teď si teprve všiml, že staniční sloupek s nápisem "Lahovičky" byl zpoloviny ponořen ve vodě.

Co teď? Dopředu nemohl, tam tekla řeka. Napravo však vedly nějaké schody a podivná cesta. Vzpomněl si, že by tady někde měl být podchod. Snad se tudy dostane na druhou stranu dálnice.

Docela to šlo, i když všude bylo plno bahna. Kluk postupoval pomalu, protože se mu boty lepily. Bahno bylo husté a bránilo mu v chůzi. Chvílemi bylo tak hluboké, že se bál, že utone. Ještě nikdy ve svém životě tolik bahna neviděl.

Jen s obtížemi se doplahočil na konec podchodu. K jeho překvapení tam někdo stál. Přiblížil se a spatřil jakéhosi dědka se zlým pohledem. Měl na sobě dlouhý plášť, který mu sahal až do bahna. Klukovi se zdálo, že ten obličej s pokřivenými ústy už někde viděl. Možná na nějakém volebním plakátu.

"Dobrý den," řekl kluk, "prosím vás, kde končí to bahno? Je hrozné a mně se vůbec nelíbí."

"Tak tobě se nelíbí bahno?" zachrčel dědek. "Ale náš lid má to bahno rád a docela se mu v něm dobře žije."

"Můj děda říká, že je to takové bahno komunistické," odpověděl kluk a vzápětí se hrozně ulekl. Zlý dědek se se totiž rozchechtal a smál se a smál, až klukovi drnčelo v uších.

To drnčení bylo stále silnější a kluk se chvěl po celém těle. Bylo mu zle a nechtěl už poslouchat ten pekelný smích, který mohl docela dobře být smích komunistický. Nakonec si lehnul na zem a bahno mu zalepilo uši i oči. Ještě zahlédl, že bílý vůz konečně přijel, vystoupili pánové v červenožlutých úborech, vysunuli nosítka a kluka na ně uložili. Bahno stékalo a všechno ušpinilo, ale pánům to nevadilo. Všichni se usmívali, auto rychle ujíždělo a houkačka zpívala krásnou píseň.


Bylo po púl osmé a jedna komerční televize začala vysílat zprávy. Docela obyčejné zprávy jako vždycky: Pět vážných dopravních nehod, dvě vraždy a několik uprchlých lupičů. Všechno komentovala hlasatelka nepříjemným hrubým hlasem, který se zařezával až do mozku.

Teď si pozvala pana primáře infekčního oddělení nemocnice na Bulovce a zeptala se ho rovnou: "Co je to ta leptospiróza?"

Primář odpovídal hlubokým hlasem: "Je to vážné infekční onemocnění, způsobené bakteriemi zvanými leptospiry, které nesnášejí kyslík, a proto žijí v hustém bahně. Máme tady zřejmě nevyléčitelný případ asi patnáctiletého chlapce, který z neznámých důvodů do takového bahna spadl a asi tak po pěti minutách..."

"Ano," přerušila pana primáře neslušně hlasatelka a ječela dál: "Takových případů je dnes ve světě mnoho! Například v Bolívii se v podobném bahně utopilo 158 lidí! Nalaďte si dobře své televizory a mrtvoly uvidíte zřetelně na pravé straně obrazovky! Ale zůstaňte s námi, nyní jako obvykle máme pěkné záběry pro děti: V zoologické zahradě v Čang-čou se spolu skamarádily veverka a ještěrka! Podívejte se, jak jsou líbezné! A to je konec zpráv!"


Pohřeb byl krásný. Hudba hrála a všichni plakali, dokonce i máma. Ale vlastně ani neplakala, jen něco říkala nebo spíš volala. A teď už nejenom volala, ale vzala kluka za ruku a táhla ho z rakve ven: "Vstávej, nebo budeš spát celý den?"

Kluk se probudil a nejprve se podíval na hodiny. Bylo půl jedenácté. Protáhl se a zafňukal: "Mně je zle! Měl jsem hrozný sen..." "To máš z toho, že čučíš do noci na bednu, místo abys šel spát!" odsekla máma.

"Ale když to bahno bylo tak pěkné, jako doopravdické," bránil se kluk. Potom líně vstal a šel poslat dědovi fax, kde se ho ptal, jak to s těmi bahny a nemocemi na světě vlastně je. A chtěl odpověď do pěti minut.CHORVATSKO

Já ani nevím, jak bych tohle vyprávění začal. Když o tom dneska přemýšlím, všechno od začátku bylo plné záhad. Vlastně, abych řekl pravdu, není jasné, jak se to doopravdy sběhlo. Když chce čtenář dobrodružné vyprávění, tak očekává nějakou tu záhadu a nejasnost, jenže co je moc, to je moc.

Ale abych začal pěkně od začátku. Taková pěkná rodinka - táta Dušan, máma Marcela a syn Martin - chtěli zase jednou jet na hezkou dovolenou a že jako obvykle s sebou vezmou babičku Mílu a dědu Ottu. Nic zvláštního, jenomže někdo jim doporučil Chorvatsko a tam donedávna zuřila válka, tak z toho měli trochu strach. Dušan se sice v cestovní kanceláři ptal, jestli je tam bezpečno, a oni ho ujišťovali, že ano, ale to víte Balkán - to bývalo odjakživa území přinejmenším nejisté.

K tomu ještě den před odjezdem Marcela onemocněla, nebo co, a že nemůže jet, tak byli všichni trochu nejistí, jestli jet bez ní, nebo zůstat doma. Nakonec se rozhodli až o den později a jeli bez ní. A hned když přijeli do toho docela pěkného městečka - jmenovalo se myslím Rovinj - začaly problémy. Hotel, ve kterém měli bydlet, byl obsazen.

Úředník s hustými černými vlasy jenom mlčel a podivně si všechny prohlížel. Čas plynul a nic se nedělo. Pak přišel druhý úředník, také černovlasý, a ti dva si spolu dlouho šeptali. Potom už se Dušan rozčílil, tak přece začalo telefonování a po delších tahanicích se rodina dostala do hotelu Park. Ten se zdál lepší, ale zase jakoby všechno nebylo v pořádku.


Nakonec se ubytovali. Martin mezitím studoval mapy, které si přivezl z Prahy. Už to nemohl vydržet a pořád všechny přemlouval, aby se vydali na pobřeží. Tak nakonec šli. Tedy prostředí to bylo romantické, pohled na staré město na kopečku v zátoce, jen ho vyfotit, ale horší to bylo s koupáním. Všude na pláži ostré kameny - vlastně to ani žádná pláž nebyla - a kolem dokola vysoké skály, na něž se nedalo vylézt vůbec. To vadilo nejvíce dědovi, takže prohlásil, že se tady vůbec koupat nebude.

Stěžoval si poněkud nahlas, a tak se k nim přitočil nějaký chorvatský mladík ostříhaný dohola a začal se jich vyptávat, odkud jsou, v kterém hotelu bydlí a jak dlouho tady budou, a také sliboval, že jim ukáže bazén. Jenže to vypadalo tak, že ještě něco chce. Nakonec se ho přece jen zbavili a šli do hotelu obědvat. Neměli jídlo v restauraci, všechno si vařili sami.

Odpoledne se šli zase projít, tentokrát do starého přístavu, kde kotvily středověké plachetnice. Martina moc zajímalo, kdo to byli piráti, a děda musel podrobně vypravovat, že byly doby, kdy na moři i v přístavech hrozilo mnoho nebezpečí, všude plno lupičů, kteří přepadali lodě a loupili i na pobřeží a nikdo si před nimi nebyl jistý.

"A jsou ještě i dnes piráti?" ptal se Martin.
"Tolik jako ve středověku určitě ne, ale sem tam nějaký zlodějíček se určitě najde," říkal děda.

Nakonec objevili půjčovnu motorových člunů a Martin se chtěl svézt po moři. Babičce se to moc nelíbilo a také děda se mračil, že to je nebezpečné. Ale Dušan s Martinem, že poplují sami, a už si oblékali záchrané vesty. Člun se pohupoval na hladině, pak zavrčel motor, Martin zamával a byli pryč. Aspoň je proti zapadajícímu slunci nebylo vidět.


Děda zval babičku na procházku starou Rovinjí, ale tu už bolely nohy a chtěla se vrátit do hotelu, aby zatím připravila večeři. Děda tedy šel sám, po cestě ještě koupil několik pohlednic a známky, aby mohli poslat pozdravy domů. Pak už stoupal po starodávných schodech nahoru ke kostelu. Po chvíli si všiml, že dva muži, kteří kráčejí před ním, se na něho neustále ohlížejí, jako by jim vadil. Potom zrychlili krok a blížili se ke kostelu. Děda naopak zpomalil a předstíral, že si chce vyfotografovat přístav hluboko pod skalou. Přitom ale nespustil ty dva podivíny z očí.

Z kostela se najednou ozvaly zvony. Jasný, mohutný zvuk úplně řinčel ve starých uličkách a byl jistě slyšet i daleko na moři. Zvony se houpaly na vysoké věži vedle kostela svaté Eufemie. To je velmi oblíbená svatá všude v Chorvatsku a tady v Rovinji se mohou pochlubit, že ta světice má v jejich kostele svůj hrob.

Po městě byste našli několik jejích soch a u jedné z nich, nedaleko kostela, dva podivní chlapíci něco prováděli. Co to asi mají, pomyslel si děda. Když se tam ale znovu podíval, už byli pryč.

Přiblížil se tedy a nikde nebylo ani živé duše. Do vysoké zdi u kostela kdysi dávno vsadili gotický reliéf. Svatá Eufemie tam seděla jako královna na trůně a držela v ruce ten svůj kostel. Děda si všiml, že mezi trůnem a zdí je malá mezera. Vsunul do ní ruku a vytáhl obálku s dopisem. Protože byl zvědavý, obálku otevřel. Uvnitř našel nějakou zprávu napsanou podivným písmem. Posadil se v nedalekém parčíku a začal tu zprávu luštit.


Dušan s Martinem uháněli na člunu po širém moři. Byla to nádherná plavba. Kolem viděli několik malých ostrovů a v dálce měli neustále přístav Rovinj. Dokonce zaslechli zvony, zřejmě ze starého kostela. Martina zajímal jeden malý ostrůvek a chtěl se na něj podívat. Na moři bylo takových ostrovů víc, ale tady ten byl zvlášť přítažlivý. Zřejmě neobydlený, jen taková skála, bez stromů a bez známek života. Martin si ho i našel na mapě, kterou pořád nosil s sebou. Byl tam označen jako Minor.

Tátovi se zrovna moc nechtělo, protože to vypadalo, že se počasí zhorší, ale když Martin jinak nedal, tak tam nakonec přistáli, uvázali člun k výčnělku skály a šli na průzkum. Procházeli se pak po tom ostrově, ale zdálo se jim že není tak docela opuštěný. Nacházeli všude pohozené různé věci a viděli ve skále vchod do jeskyně, kde možná někdo bydlel.

Martin se chtěl podívat dovnitř, ale najednou se setmělo a začínalo pršet. Rychle se tedy vrátili na břeh a hrůzou strnuli. Člun byl pryč a oni zůstali uvězněni na ostrově. To byl tedy pěkný průšvih. A k tomu najednou začal foukat hrozný vítr, strhl se prudký déšť a na moři se rozzuřila bouře. Obrátili se zpátky k jeskyni, ale proti nim stáli dva chlapi s pistolemi.


Konečně se podařilo dědovi tajnou zprávu přečíst. Byla to chorvatsky psaná výzva ke schůzce v kostele u hrobu sv. Eufemie. Ten hrob chtěl stejně vidět, byla to ta největší památka v Rovinji, a tak se tam šel podívat.

Děda měl rád dobrodružství a přečetl mnoho dobrodružných knih. Proto věděl, jak se zachovat pro případ, že by se mu něco stalo. Vzal jednu pohlednici a napsal na ni jednoduchou adresu: POLICIA ROVINJ

Místo pozdravu pak napsal: Kdybych se ztratil, něco mi udělali zločinci, nejspíše u hrobu sv. Eufemie. Občan ČR Otto Musil, ubytovaný v hotelu Park, číslo pokoje 417. Pohlednici hned vhodil do poštovní schránky a pak si teprve uvědomil, že zapomněl nalepit známku.

Potom se vydal do toho krásného kostela vysoko nad městem a uvnitř našel místo, kde je hrob. V tmavé kapli náhle vystoupili dva muži, ptali se ho, co tam chce, prohledali ho a když u něho našli tajnou zprávu, svázali ho a strčili do temné díry v podlaze. Tajemná schůzka zločinců se totiž nesměla prozradit.


Babička už měla večeři hotovou a nikdo se z výletu nevracel. To ji dost rozčílilo, protože nechtěla jídlo zbytečně ohřívat. Pak dostala strach, protože se nevracel ani děda, a počasí se nějak zhoršilo. Nakonec se rozhodla, že všechno ohlásí na policii. Šla po ulici od hotelu a rozhlížela se, kde by mohla policejní stanice být. Nic neviděla, a tak zastavila jednoho pána se zrzavými vlasy a ptala se. On chtěl vědět, co bude na policii dělat, a tak mu vysvětlovala, že se jí ztratil manžel a také vnuk a jeho táta, když šli na výlet.

"A kam šel manžel na ten výlet?" ptal se Zrzoun.

"Já nevím, asi někam ke kostelu sv. Eufemie."

Zrzounovi zasvítily oči a slíbil, že paní na policii rychle dovede. Zkrátili si cestu úzkou uličkou, když začalo prudce pršet. Musíme se schovat, zabručel fousáč a náhle babičku strčil do nějakých otevřených dveří. Ty se hned zabouchly a kolem babičky byla úplná tma. Začala volat o pomoc, ale někdo jí zacpal ústa a pak už nevěděla nic.


Daleko na otevřeném moři se houpala stará ošklivá loď. Stála zakotvená na jednom místě, i když se zdvihaly mohutné vlny a prudký déšt neustále bičoval palubu. Každou chvíli se rozsvítil blesk a vzápětí zaburácel hrom.

Uvnitř lodi, ve veliké kajutě seděl dědek celý v černém s hrozně zamračeným zarudlým obličejem. Pravý pekelník. Byl rozzuřený, až se zalykal. Akce, kterou měl tak dobře připravenou, se nějak nedaří. V kajutě byli ještě dva námořníci. Jeden stál u veliké mapy pověšené na stěně a druhý obsluhoval vysílačku. Zrovna měl sluchátka na uších a zapisoval zprávu vysílanou z nedalekého přístavu. Pak hlásil:

"Něco se děje, šéfe. Na schůzku k S.E. nepřišli bojovníci, ale podivný chlap s fotoaparátem a naší tajnou zprávou - prý je to nějaký Čech."

"Zastřelit a hned," poroučel pekelný dědek plný vzteku.

"Na ostrov Minor zase připlul malý kluk s tátou, ale ve skutečnosti jsou to určitě vyzvědači."

"Utopit v Jadranu," sípal dědek.

"A ke všemu se ve městě objevila nějaká ženská, která když potkala na nábřeží Zrzouna, chtěla hned jít na policii. Naštěstí ji prý zavřel do lednice s rybama."

"Zavřete tam i Zrzouna," řval teď pekelník, že se ho i námořníci báli. Byla už úplná tma, když přestalo pršet a vlny na moři se pomalu uklidňovaly. Pekelný dědek vylezl na palubu a rozhlížel se dalekohledem na všechny strany. Nic se nehýbalo, jen v dálce zářila světla přístavu Rovinj. Blížila se půlnoc a dědek věděl, že už nemůže déle čekat.

"Námořníci," zařval chraplavým hlasem, "vytáhnout kotvy a plnou parou vpřed!"

I když se tohle všechno dálo na Istrii, byl to Balkán, a tam člověk nikdy neví, co se může stát. Všelijakých divných a zlých lidí - v poslední době se jim říká teroristi - je tam vždycky dost. A tak se také stalo, že docela poklidné městečko Rovinj se náhle stalo rejdištěm zločinců, kteří by správně patřili do vězení.

Samozřejmě, že měli někoho, kdo je vedl. Byl to ovšem Pekelný dědek - vlastně nikdo, ani policisté, nevěděl, jak se doopravdy jmenuje. Také vůbec do téhle části Chorvatska nepatřil. Byl odněkud od Splitu, což je přístav s mnoha loďmi, takže se tam ta jeho kocábka docela dobře ztratila. A navíc se na té jeho lodi celkem rádi ztratili i všelijací námořníci, kteří neměli moc dobrou pověst a na slušné lodi by nikdy práci nedostali.

Teď tedy měli práce dost. V podpalubí obsluhovali skřípavě rachotící motory a starali se o to, aby loď co nejrychleji doplula do přístavu.


Na policejní stanici sedělo asi deset policistů, kteří tu noc měli službu. Byl klid a oni byli rádi, že se nic neděje. Někteří spolu hráli karty, někteří jen tak podřimovali. Museli to zkrátka nějak vydržet do rána do 6 hodin, kdy jim služba skončí. Když někdo vešel do dveří, ani si ho příliš nevšímali. On však zamířil přímo k veliteli a něco mu předával. Pak se rychle ztratil.

"Tak pánové, konec odpočinku," zavolal velitel, "něco tady mám! Pošťák nám přinesl pohlednici, kterou našel, když třídil včerejší poštu. Mohl s ní přijít klidně až ráno, ale zdálo se mu, že by mohla být důležitá. Nemá totiž žádnou známku a zřejmě ji psal nějaký cizinec. Takže okamžitě vyhlašuji poplach! Připravte auta a povolejte všechny muže, kteří nemají službu a jsou doma. Někdo zavolá do hotelu Park a zjistí, kdo bydlí v pokoji 417. Ostatní připravit zbraně a nástup na dvoře!"

"Veliteli, v tom pokoji nikdo není, což je trochu divné ve dvě hodiny v noci. Přitom jsou tam hlášeni tři dospělí a dítě. Všichni Češi. Domluvil jsem s recepčním, že okamžitě zavolá, kdyby někdo z nich přišel," hlásil policista.

Velitel ho pochválil a všichni pak vyrazili ke kostelu.


Majitel půjčovny člunů přehlédl své malé přístaviště a zjistil, že všechny čluny jsou řádně uvázány na svém místě kromě čísla Ro 29. Podíval se na hodinky a uvědomil si, že něco není v pořádku. Ten turista s malým klukem si vypůjčil člun už před třemi hodinami a k tomu ještě to špatné počasí - snad se jim nic nestalo.

Nakonec se rozhodl zavolat Záchrannou službu. A za chvíli už loď s červeným křížem proplouvala po okolí, houkala a silným reflektorem prohledávala mořskou hladinu. Ale marně.

Nakonec se přece nějaké plavidlo objevilo. Byl to policejní člun a když se přiblížil, dával pokyn všem lodím, aby se vrátily do přístavu. Na moři totiž hrozí velké nebezpečí. Někde v okolí se tady pohybuje loď Černých hlav - teroristů ze Splitu, kteří se nezastaví před ničím.

"Na ty policie nestačí," oznamovala hlídka do vysílačky, "už jsme zavolali vojsko."


U kostela svaté Eufemie se ozývala střelba. Potom už cvakaly řetízky a zatčení zločinci byli odváděni do policejních vozů. Ten poslední, kterého vyvedli z kostela, se bránil a důrazně volal, aby ho propustili.

"Já ti dám propustit, půjdeš za mříže jako ostatní," řekl velitel nemilosrdně.
"Ale pane veliteli, vždyť já jsem vám poslal tu pohlednici!" zvolal zoufale muž s řetízky.

Velitel se ulekl a hned nařídil, aby muže pustili. Tak se dostal děda Otta na svobodu.


Policejní hlídka se vracela do přístavu a našla na širém moři prázdný člun číslo Ro 29 z půjčovny. "Snad se těm lidem nic nestalo, měli jistě záchranné vesty a vlnobití zas nebylo tak silné," uvažoval policista.

Kolega mu chtěl odpovědět, ale vtom si všiml něčeho moc důležitého: na ostrově Minor probleskovalo mezi skalami nějaké světlo.

Hned podali hlášení a velitel na pobřeží si mnul ruce.

"Tak je to jasné, na Minoru jsou ti zbývající lumpové, co nám scházeli v kostele. Hned to vyřídíme!"


Když měl Zrzoun jistotu, že ta paní je zavřená v rybárně, šel se podívat do hotelu Park. Věděl totiž že v pokoji číslo 417 nikdo není, a tak si myslel, že by tam mohl něco ukrást. Opatrně vypáčil dveře, vstoupil do pokoje a to bylo to poslední, co udělal. Dva policisté ho chytili, nasadili mu na ruce želízka a jeden ho pak odvedl na stanici.

"Jakpak jsi věděl, Zrzoune, že bude ten pokoj prázdný?" ptal se velitel.
"No ten děda šel do kostela, tak to mi bylo jasný, že ho tam hoši zadrží. Ten kluk a táta zase pluli k Minoru a odtamtud se nemohli taky dostat."

"A podívejme se, náš Zrzoun se spolčil s teroristy. To pěkně, chlapče, pokračuješ! Tentokrát ale dopadneš hůř, než když jsi jen vykrádal samoobsluhy. No a kam jsi uklidil tu babičku?"

"Ta je v rybárně v lednici. Ale za to já nemůžu, pane veliteli, to poručil Pekelník!" zoufal si Zrzoun.

Vůně ryb je příjemná, ale v lednici může člověk dostat pěknou rýmu. Na to ale babička Míla nemyslela, když ji policisté osvobodili. Chtěla hlavně vědět, co je s Martinem. To ovšem ještě nikdo nevěděl.


Já ani nevím, jak bych tohle vyprávění ukončil. Tolik záhad, tolik nejasností, že ani já dodnes nevím, jak to doopravdy všechno probíhalo. Hlavně, že konec byl dobrý.

Samozřejmě, na ostrově Minor se ještě trochu střílelo, než všechny ty zločince pochytali, ale Martin si nestěžoval. Byl zavřený s tátou v tmavé jeskyni, ale tak už to chodí, když chce člověk zažít nějaké dobrodružství.

Potom se s ostrovem rozloučili a vraceli se na krásném policejním člunu do Rovinje. Na pobřeží už čekala babička a tekly jí slzy a děda všechny fotil. Velitel policie mluvil hlasitě o tom, že zlo bylo konečně poraženo.

Jenom Martin si všimnul, že opodál stáli dva pánové s hustými černými vlasy a něco si šeptali. Ale to víte, to je Balkán.KONEC SVĚTA

Poučení 1

Všichni jsme se učili znát planety naší sluneční soustavy. Jsou to Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Většinou jsme už zapomněli, že před stamiliony let obíhala ještě jedna planeta mezi Zemí a Marsem. Už není. Rozsypala se na kousky, některé větší a některé docela malinkaté. Říká se jim asteroidy nebo také planetky. A ty tam v tomhle prostoru poletují, jak se jim zachce. Nikdo pořádně neví, kolik jich vlastně je. Vědci sledují jen ty větší než 1 kilometr, kterých je asi sto. Těch menších jsou statisíce, od malých kamínků až po balvany velikosti desítek metrů. Všechny tyhle kousky jsou velice nebezpečné pro lidstvo. Kdyby se některý z nich srazil se Zemí, znamenalo by to katastrofu. O jediné takové víme: stala se v roce 1909, kdy mnohametrový asteroid dopadl naštěstí do neobydlené oblasti v sibiřském Tunguzsku. Způsobil zemětřesení po celém světě a zničil 2000 čtverečných kilometrů lesa. Nové stromy už dávno zase vyrostly, ale ta obrovská díra je tam pořád.


Poučení 2

Největší zvon v České republice se jmenuje Zikmund. Visí v renesanční věži katedrály sv. Víta od roku 1576. Původně bylo ve věži 7 zvonů, ale část jich zabavili v roce 1916 na výrobu zbraní pro první světovou válku. Dnes je tam jen mnohem menší Václav, Josef, Jan Křtitel a obrovský Zikmund. Zvonem se zvoní tak, že se rozhoupá a uvnitř zavěšená kovová tyč, které se říká „srdce“, naráží na stěny zvonu a vyvolává strašlivě silný zvuk, slyšitelný po celém městě. Pod každým zvonem je mnohapatrové lešení, vyrobené ze silných dubových fošen, které má zabránit tomu, aby v případě nehody nespadl zvon nebo jeho část až do chrámu. S nehodami zvonů se spojují různé pověsti, například v roce 1939 puklo srdce největšího zvonu v Krakově a vzápětí začala druhá světová válka.


Poučení 3

Lidé si rádi zdobí své byty, aby se jim tam lépe žilo. Například sí věší obrázky na zdi, protože holé stěny vypadají prázdné a docela smutné. To je všechno.Konec světa v přímém přenosu

Dne 14. června 2002 byl pátek, předvečer svátku sv. Víta. V České republice začínaly volby a její obyvatele trápilo pěkné vedro. Jinak se nic zvláštního nedělo. V USA ve státě Massachusetts ve městě Boston je slavná Univerzita Harvard a v ní Astrofyzikální ústav, který jediný na světě udržuje v provozu automatický radar zaměřený do vesmíru. Obsluhu radaru má na starost pan Brian Marsden, ředitel Střediska pro planetky. Bylo právě 1:16 hodin EST (východního standardního času) to jest 7:16 SEČ (středoevropského času), kdy radar zaznamenal přiblížení tělesa velikého asi jako fotbalové hřiště k Zemi do vzdálenosti 120 000 km, to znamená tak na poloviční vzdálenost Měsíce od Země. Pan Marsden v té chvíli spal, a co je horšího, ani po celý pátek na své pracoviště nepřišel. Když se tam dostavil v pondělí, byl zděšen. Asteroid o průměru 90 m, který by mohl způsobit největší katastrofu v dějinách, prolétl rychlostí asi 10 km/s, takže už byl zase aspoň milion kilometrů daleko. Vědcům nezbylo než planetku, o níž dosud neměli ani ponětí, pojmenovat a zapsat do knih. Jmenuje se 2002MN (samozřejmě po panu Marsdenovi) a počítače mezitím zjistily, že se k nám opět vrátí v roce 2061. Ale i tehdy je prý pravděpodobnost, že do Země narazí, velmi malá.


Jako každý den, i v pátek 14. června vyzváněl zvoník pan Stařecký se svými pomocníky v pražské katedrále, aby svolal věřící na půl osmou. Nebyl to obyčejný den, ale předvečer svátku sv. Víta, kdy se na Hradě slaví pouť. Proto zvonil i veliký Zikmund. Asi ve čtvrt na osm (řekněme v 7:16) se ozvala strašlivá rána, až se země zachvěla, a zvonění ustalo. Zikmundovo srdce se ulomilo, prorazilo jednu dubovou podlahu, ale zastavilo se na druhé. Příčinou byla zřejmě vada materiálu, jak se ukázalo na lomu. Váha ulomené části byla asi 480 kg a letopočet prozradil, že srdce na svém místě viselo od roku 1797. Nové srdce měla ukovat zvonařská dílna pana Petra Rudolfa Manouška ve Zbraslavi, ale ještě než se tamější dělníci pustili do práce, byla celá dílna zničena povodní. Nakonec se úkolu ujal slevačský podnik ve Žďáru nad Sázavou, který po odlití provedl i moderní rentgenovou kontrolu materiálu, aby se závada neopakovala. Problém byl se zavěšením nového srdce, protože velkojeřáb nemůže projet hradními branami. Musel se tedy vybudovat složitý kladkostroj, stejně jako to dělali za starých časů.


Bylo ráno 14. června a Martinovi ve Strašnicích se nechtělo vstávat, natož jít do školy. Když se konečně nasnídal, vyčistil zuby a umyl, bylo už po sedmé. Ještě se musel obout, ale na to mu jaksi nezbývaly síly. Opíral se zoufale o zeď v předsíni a shodil přitom obrázek, až se rozsypal na kusy. Hodiny v tu chvíli ukazovaly 7:16 a svět se otřásl potřetí. Ještě že je tak pevný a všechny tyhle otřesy v jediném okamžiku vydržel!


Co k tomu dodat? Konec světa se tentokráte nekonal a děda časem obrázek opravil. Ale zamyslet by se člověk měl, protože všechny události, uvedené v tomhle článku, se skutečně staly a nic není vymyšleno.

Otto Musil    Praha 2003