1.10.
Ukazuje se, že jakékoliv obrázky na našich stránkách některým našim blízkým vadí. Proto jsme se rozhodli obrazovou část zcela potlačit a postupně přejít na pouhé texty. Bude to jakési šáríja v našem stylu. V muslimském světě je jakékoliv zobrazování lidí, zvířat a jiných živých bytostí zcela zakázáno (začalo to už před staletími, kdy veškeré obrazy svatých v katedrále Hagia Sophia byly v okamžiku, kdy se toto posvátné místo stalo mešitou, vymazány nebo aspoň zakryty záclonou). Jak je zřejmé ze současného Afghánistánu, platí zákaz také pro televizi, film, internet, obrázkové časopisy apod. Zavedené tresty u ostré šáríji jsou pro zobrazovače opravdu kruté (od zbičování po useknutí rukou až po smrt), ovšem u nás se dosud neuplatňují, aspoň ne během života (po smrti však může viník klidně přijít do pekla, pokud tam na druhé straně vládne Alláh).
A tak v době, kdy nás svět zavaluje ze všech stran obrazy, kdy ve večerních zprávách je dovoleno hlasateli pronést jedinou větu (dvě věty jsou podle režisérů už na hraně) a pak následuje několikaminutový podrobný šot, kdy děti od malička žádostivě sledují i samy zobrazují život a podle učitelů se jen s obtížemi učí čtení textu, který je odpuzuje, kdy už od středověku mniši, kteří ručně opisovali svaté knihy a uvědomovali si, že fádní stránky plné písmen je třeba nějak oživovat obrázky, které dodnes obdivujeme, se my, tvůrci internetových stránek zavíráme do jakési ultrakonzervativní klece. kde jsme každému pro smích. Ale život se neustále vyvíjí a v každém okamžiku někdo zvítězí a někdo prohrává - tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.


1.8.
Tři šťastné maminky nádherných dětiček (jedna jich má požehnaných šest a čeká sedmé, druhá dvě a třetí čeká to první) se dohodly, že dávat obrázky dětí na internet může být nebezpečné, tak řekly dost a žádné baby z rodu Musilů a příbuzných na našich stránkách už nenajdete. Ty starší s tímto rozhodnutím nadšeně souhlasily (vždyť spousta pedofilů a teroristů hrozí u nás na každém kroku) a podpořily ho názorem, že ani různé dovolené, výlety a podobné podniky se nehodí zveřejňovat. Takže i ty pomalu mizí a naskýtá se otázka, co nám na našich stránkách vlastně zbyde. Když se podíváte na obsah stránek jak šel čas, a uvidíte, že lidičky, dětičky, procházky a výlety spolu s kulturou byly odjakživa jejich hlavní náplní, zjistíte, že bez těchto skutečností stránky dost podstatně zchudnou a tak se sníží i počet jejich návštěvníků. Už teď si stěžují tetičky a babičky z jiných stran, že jim ta roztomilá miminka náhle zmizela, a vysvětlení příčin je pro nás dost obtížné. Ještě si novou situaci promyslíme a možná, že nakonec stránky zrušíme, ale budeme to dělat po těch 18 letech s velkou lítostí. Koho napadá nějaké moudré řešení, nechť nám poradí.


6.2.2022
Před 19 lety zahájili Otto Musil (87) a Martin Šimek (34) provoz internetových stránek ottomusil.cz.


15.1.2021
Skončil přenos offline od 7.1.2020 do 14.1.2021
Dnes začíná už trvalý přenos online. Naše stránky najdete během několika dnů i na svém mobilním telefonu, pokud máte internet.


20.10.2020
Tak jsme kdysi začínali a tak nyní doufáme ještě chvíli pokračovat. Zatím bez komentáře, protože vyřizování obnovené registrace je neuvěřitelně zdlouhavé.


21.3.2007
Uvádíme dnes do provozu stránku, která je dílem dvou autorů. Že každý z nich má jiný pohled na svět, dokazuje mimo jiné i skutečnost, že věkový rozdíl mezi nimi je 53 let.

I když by leckdo mohl namítnout, že takový vztah nemůže mít velkou perspektivu, nám to prozatím klape a tahle stránka bude toho důkazem.

Navštivte nás aspoň čas od času a dozvíte se, jak pokračujeme.


© Otto Musil a Martin Šimek


otto.musil@volny.cz                                                                      simek.junior@volny.cz